Atlas přístupnosti objektů na území města České Budejovice

Magistrát města   |    Městská policie   |    Volnočasový portál   |    Vstupenky   |    Rodina   |    Mapy

Tisk

Bezbariérová mapa vznikla z iniciativy Statutárního města České Budějovice a potřeby aktualizovat původní bezbariérovou mapu z roku 2004, tak aby odpovídala skutečnosti a zároveň byla zpracována moderními technologiemi a mohla být přístupná všem. Bezbariérová mapa by měla sloužit nejen lidem s tělesným postižením, ale také seniorům, rodičům s kočárky a všem, kteří se ve městě pohybují.

Vybrané objekty mapovali dobrovolníci z řad hendikepovaných občanů v doprovodu studentů. Výstupy mapování jsou zpracovány podle platné doporučené Metodiky mapování přístupnosti, která klade důraz především na potřeby samotných uživatelů. První, hlavní piktogram klade důraz na hlavní rozčlenění na přístupné, přístupné s pomocí a nepřístupné. Další doplňující informace vám poskytne sada piktogramů informujících o stěžejních oblastech přístupnosti. Jelikož každý člověk má jiné možnosti a schopnosti, je v doplňujícím textu popsána přístupnost podrobněji, aby se každý mohl rozhodnout, zda je pro něj objekt přístupný, nebo jakou míru pomoci bude třeba při jeho návštěvě zajistit.

Informace o přístupnosti mapovaných objektů jsou rozděleny do několika kapitol, jako jsou úřady, zdravotnická střediska, veřejné toalety, volný čas a další.

Zmapovat a popsat přístupnost objektů je velmi složité. Objekty často mění majitele, rekonstruují se a někdy rozhodne o přístupnosti objektu jen vstřícnost personálu. Ačkoli jsme se snažili o maximální přesnost a spolehlivost informací, nejsme schopni ovlivnit četnost ani míru změn. Proto budeme velmi rádi, pokud upozorníte 
na neaktuální či nepřesný údaj. Uvítáme také vaše připomínky či komentáře, případně návrhy, na jaké další objekty se soustředit a které zmapovat.

Poděkování patří:
Pražské organizaci vozíčkářů
Společnosti Tonstav - Service
Celému týmu mapovačů a lidem, kteří se na vzniku této mapy podíleli.


Realizace:

Vydavatelství MCU s.r.o. - logo

česky  |  Deutsch  |  english