Tisk

Bezbariérová mapa vznikla z iniciativy Statutárního mesta Ceské Budejovice a potreby aktualizovat puvodní bezbariérovou mapu z roku 2004, tak aby odpovídala skutečnosti a zároveň byla zpracována moderními technologiemi a mohla být prístupná všem. Bezbariérová mapa by měla sloužit nejen lidem s tělesným postižením, ale také seniorům, rodičům s kočárky a všem, kterí se ve meste pohybují.

Mapování přístupnosti a zpracovatel podkladů Realizace
Pražská organizace vozíčkářů, o.s. - logo Vydavatelství MCU s.r.o. - logo
Pražská organizace vozíčkářů, o.s. Vydavatelství MCU s.r.o.

Vybrané objekty mapovali dobrovolníci z řad hendikepovaných občanů v doprovodu studentů. Výstupy mapování jsou zpracovány podle platné doporučené Metodiky mapování přístupnosti, která klade důraz především na potřeby samotných uživatelů. První, hlavní piktogram klade důraz na hlavní rozčlenění na přístupné, přístupné s pomocí a nepřístupné. Další doplňující informace vám poskytne sada piktogramů informujících o stěžejních oblastech přístupnosti. Jelikož každý člověk má jiné možnosti a schopnosti, je v doplňujícím textu popsána přístupnost podrobněji, aby se každý mohl rozhodnout, zda je pro něj objekt přístupný, nebo jakou míru pomoci bude treba pri jeho návšteve zajistit.

Informace o přístupnosti mapovaných objektů jsou rozděleny do několika kapitol, jako jsou úřady, zdravotnická střediska, veřejné toalety, volný čas a další.

Zmapovat a popsat přístupnost objektů je velmi složité. Objekty často mění majitele, rekonstruují se a někdy rozhodne o přístupnosti objektu jen vstřícnost personálu. Ačkoli jsme se snažili o maximální přesnost a spolehlivost informací, nejsme schopni ovlivnit četnost ani míru změn. Proto budeme velmi rádi, pokud upozorníte na neaktuální či nepřesný údaj. Uvítáme také vaše připomínky či komentáře, případně návrhy, na jaké další objekty se soustredit a které zmapovat.

Atlas für Zugänglichkeit der Objekte im Gebiet der Stadt České Budějovice
Für die Stadt České Budejovice vorbereitet die Prager Organisation der Rollstuhlfahrer in Zusammenarbeit mit dem Verlag MCU GmbH.